Underal Oy

Lyhyesti

Underal on Tampereella toimiva yhden henkilön ohjelmistoyritys, joka on perustettu alkuvuonna 2008. Yrityksen on perustanut Ali Ahmaniemi, joka ennen yrittäjäksi siirtymistä työskenteli Nokia Oyj:n palveluksessa, ensin Nokia Networksilla ja sen jälkeen Nokian tutkimuskeskuksella.

Toimintaperiaate

Pienenä yrityksenä Underalin on helppo kilpailla hinnalla suurempiin ohjelmistotaloihin verrattuna. Toistaalta resurssien rajallisuuden vuoksi toteutettavat projektit täytyy valita tarkkaan, niin työmäärän kuin aikataulutuksenkin suhteen. Myös hyvin pienet toimeksiannot sopivat hyvin Underalin toimenkuvaan, esimerkiksi lyhytaikaisessa resurssipulassa kannattaa kysyä tarjousta vaikka vain muutaman päivän ohjelmointiavusta nopealla aikataululla.