Underal Oy

Koulutus

Olen Tampereen Teknillisestä Korkeakoulusta valmistunut D.I. Pääaineenani oli puhe- ja audionsignaalinkäsittely, joskin pitkästä sivuaineestani ohjelmistotuotannosta tuli lopulta laajempi kokonaisuus.

Työura ja osaamisalueet

Olen työskennellyt noin 6 vuotta ensin Nokia Networksin ja sen jälkeen Nokian tutkimuskeskuksen palveluksessa. Vahvin osaamisalueeni ohjelmointipuolella lienee Microsoft Visual C++, joskin muukin C++ ohjelmointi onnistuu. Lisäksi Symbian C++ on tuttua useamman vuoden ajalta. Lisäksi perustietämys löytyy monesta muustakin ohjelmointiin liittyvästä osa-alueesta kuten tietokannoista. Erityisosaamista minulla on digitaalisen audion ja musiikin saralta. Mainittakoon myös että toimin ohjelmoinnin ohessa muusikkona useissa ammattiorkestereissa.